Reliable, personal, and responsive

ALFA Ltd is a military and defense products import-export company established in 1992, which conducts its activities in environment of Polish military and law enforcement structures, Polish defense industry and selected international partners. Our main offer is a wide spectrum of defense products: from basic combat-proven tactical equipment to advanced high-tech technologies, which change the reality during counter-terrorist operations. We offer armament, from small arms, anti-tank weapons, through air defense systems, to main guns of navy vessels, as well as modern battlefield data collection and visualization systems. Our company offer is directed towards Polish and other countries’ governmental agencies, including military and police, state intelligence agencies and other law enforcement organizations. We have successfully offered our products to selected foreign customers, including our long-lasting South-East Asia business partners.

For several years ALFA Ltd successfully acts on the market purchasing and reselling various military systems and equipment from Polish military stocks. We are leading company in purchasing navy vessels withdrawn from Polish Navy and trading them on the other markets. Our cooperation with South-East Asia partners is especially fruitful on that field. In-depth legal knowledge related to military and dual-purpose products trade allows us to offer consulting on those matters for other Polish companies. Our experts routinely advise other companies’ managers on import-export procedures and restrictions.

Military Mission
Polish Flag Patch on Soldiers Uniform

Our company relies on the deep knowledge and wide experience of our staff. Alfa’s personnel includes former officers of military special forces, police and other governmental agencies. Their experience, especially their combat experience gained during operations on various theaters, is constantly used to improve our offer. On daily basis we cooperate with experts of various branches: IT specialists, ballistic research personnel and others.

WE proudly SUPPORT OUR TROOPS!

Ukraine flag. I Support Ukraine sign.
Ukraine flag. I Support Ukraine sign.
Military texture camouflage background

Get in touch

Alfa Ltd

Solec 18/ U13

00-410 Warsaw

Fax +48 (22) 331 87 78

Tactical jungle Military hunter camouflaged

Nasza polityka RODO

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul Solec 18 lok. U13, zarejestrowaną przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000232949, numer NIP 113-25-44-430, REGON 140114436, reprezentowaną przez Piotra Sapieżyńskiego. 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie proszę kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@alfa-sp.pl tel.: 22 331 87 77 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających z innych przepisów prawa. 5. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora rozumiany przez prowadzenie działalności Spółki. 6. Kategorie przetwarzania Państwa danych: Nazwa firmy, Imię i Nazwisko osoby reprezentującej , stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie przepisów prawa

organom nadzorującym, sądom lub innym organom władzy. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji oraz z wewnętrznych uregulowań Spółki. 9. Przysługuje Państwu zgodnie z przepisami prawo dostępu do treści swoich danych, ich

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 10. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. Zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną uznane będzie za wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz wizerunku zgodnie z jej treścią.